customer journey circle 1 _ kleinDe kwaliteitscirkel van Deming kunt u uitstekend toepassen bij het verbeteren van uw klantgerichte processen.
Het doorlopen van de cirkel is een aanhoudend proces, daarmee borgt u het continu verbeteren in uw organisatie.

Plan:

bepalen en vastleggen van uw doelstellingen en scope. Daarvoor is het noodzakelijk te weten wat uw klanten verwachten: Customer Expectations

Do:

het uitvoeren en meten van uw proces. Daarvoor is klantgericht handelen noodzakelijk: hoe ervaart uw klant dit: Customer Experience

Check:

evaluatie van uw handelen door uw klanten, bijvoorbeeld door het toetsen van de metingen van uw NPS en klanttevredenheid aan uw doelstellingen danwel of uw prestaties voldoen aan de klantverwachtingen: Customer Satisfaction

Act:

bijstellen van uw activiteiten op basis van de uitkomsten van uw metingen. Als u het proces goed beheerst leidt dit tot tevreden en loyale klanten: Customer Loyalty

 

Als u het hele proces als verbeterproject wilt uitvoeren, dan is de Customer Journey hiervoor de optimale tool. Vanzelfsprekend kunt u het proces ook in stappen doorlopen, bijv. door te beginnen met het in kaart brengen van uw klantverwachtingen (Customer Expecations) of verbeteren van de klantgerichtheid van uw organisatie (Customer Focus)