In artikelen

customer journey circle 1 _ kleinDe kwaliteitscirkel van Deming kunt u uitstekend toepassen bij het verbeteren van uw klantgerichte processen.
Het doorlopen van de cirkel is een aanhoudend proces, daarmee borgt u het continu verbeteren in uw organisatie.

Plan:

bepalen en vastleggen van uw doelstellingen en scope. Daarvoor is het noodzakelijk te weten wat uw klanten verwachten: Customer Expectations

Do:

het uitvoeren en meten van uw proces. Daarvoor is klantgericht handelen noodzakelijk: hoe ervaart uw klant dit: Customer Experience

Check:

evaluatie van uw handelen door uw klanten, bijvoorbeeld door het toetsen van de metingen van uw NPS en klanttevredenheid aan uw doelstellingen danwel of uw prestaties voldoen aan de klantverwachtingen: Customer Satisfaction

Act:

bijstellen van uw activiteiten op basis van de uitkomsten van uw metingen. Als u het proces goed beheerst leidt dit tot tevreden en loyale klanten: Customer Loyalty

 

Als u het hele proces als verbeterproject wilt uitvoeren, dan is de Customer Journey hiervoor de optimale tool. Vanzelfsprekend kunt u het proces ook in stappen doorlopen, bijv. door te beginnen met het in kaart brengen van uw klantverwachtingen (Customer Expecations) of verbeteren van de klantgerichtheid van uw organisatie (Customer Focus)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search