In artikelen

Waarom?

  • Ik geloof in de letterlijke chemie van positief en klantgericht denken en handelen!
  • Ik geloof dat continue verbeteren een katalysator is voor het succes van iedere organisatie!
  • Ik geloof in gemotiveerde teams van professionals en begeleide zelfsturing!
  • Ik geloof in het stapelen van kleine successen en winsten als vorm om een grote transitie te realiseren!

Hoe doen we dat?

Door een team naast hun kerntaak voortdurend bewust te laten zijn van klantgericht denken en mogelijke verbeteringen, daar ook naar te handelen en verbeterprocessen te faciliteren creëer je automatisch betrokkenheid, scherpte en eigenaarschap.

Door gebruik te maken van de input van klanten en medewerkers en de medewerkers verantwoordelijk te maken om de oplossingen aan te dragen en te implementeren en die als manager te ondersteunen, belemmeringen weg te nemen en hen te belonen bij implementatie, ontstaat er een verbetercultuur waarbij men gemotiveerd is om uitdagende probleemstellingen aan te pakken en op te lossen en waarbij tevens regelmatig successen worden gevierd. En we weten uit de psychologie dat iedereen graag deel uitmaakt van een team van winnaars. Verbeteren doe je samen!!

Deze aanpak geldt voor teams van managers en leidinggevenden zowel als voor teams van uitvoerende professionals.

Wat doen we dan?

We gebruiken een aantal tools (intake, customer expectations) om een nulmeting te doen. We hebben trainingsmethoden en advies trajecten om verbetermogelijkheden in uw organisatie te inventariseren en te implementeren (customer focus) en we hebben een programma dat de continuiteit van uw klantgerichtheid afgestemd op de klantverwachting periodiek borgt en daarmee continuiteit van dit belangrijke deel van het succes van uw organisatie garandeert. (customer journey)

Wij zijn ervan overtuigd dat de echte menselijke waarde niet zit in de inhoudelijke kennis van een leidinggevende maar in de kennis en klantgerichtheid van de professionals gecombineerd met de kracht van motiverende begeleiding en “management by example”. In het creëren van teams en begeleiden van verbeterprocessen zijn we specialisten. Inhoudelijk zijn we generalist, we weten van een hele hoop een beetje en van een aantal zaken een beetje meer. Daardoor zijn we breed inzetbaar.

In de diverse projecten die we doen, is bovenstaande aanpak onze toegevoegde waarde. We maken gebruik van een mix van beproefde methoden en technieken (Lean, Agile/Scrum, ADKAR, Human Capital Development, Prince2) in de begeleiding van de projecten die we doen. We staan voor het team dat we begeleiden én we staan voor de opdracht. Onze opdracht is vaak tijdelijk. We voeren de hoofdtaak uit door het proces te begeleiden binnen de haalbare opdrachtcriteria die de opdrachtgever ons geeft.

Als we het (meetbaar) resultaat hebben geleverd en het project is afgerond, moet het team of de organisatie daarna verder. Dat kan alleen succesvol als ze zelf eigenaar worden van hun proces(sen) en zich verantwoordelijk voelen voor de lange termijn opdracht en doelstelling. Doordat we een methodiek en structuur achterlaten zal men in staat zijn het resultaat te borgen, de doelstelling succesvol uit te voeren en bovenal het continue verbeteren door te zetten.

We hebben dit uitgevoerd zowel binnen MKB-bedrijven als binnen afdelingen van (multi)nationals in de rol van verandermanager en consultant. In die gevallen ervaren we veelal dat vanuit het management graag de verantwoordelijkheid van de realisatie van de verbetering aan ons wordt gedelegeerd. Vanuit de teams ontvangen we over het algemeen zeer positieve feedback.

Iedere opdracht is altijd een bijdrage leveren aan een verandering.

Of het nu gaat om:

  • het toepassen van customer experience, customer focus of implementatie van customer journey
  • een cultuur- of mentaliteitsverandering
  • een grote of kleine (klant)procesverandering
  • het toepassen van een CRM oplossing in een gebruikersorganisatie

Wij gaan graag met u in gesprek hoe we de verandering voor u en met uw organisatie kunnen realiseren!

Dus:

Wij nodigen u uit voor een feestje!

Als u net als wij gelooft in het “waarom” waarmee dit artikel begint of overtuigd wenst te worden van deze overtuiging en indien u voor een veranderuitdaging staat ten aanzien van klantgerichtheid, bel ons dan vrijblijvend.

We helpen u graag deze verandering te realiseren en uw organisatie en uw klanten voor te bereiden op een feestje!

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search