PRO-CES heeft tot doel organisaties te adviseren en ondersteunen bij het verbeteren van hun klantgerichtheid.

Dit kan onder andere door:

Het in kaart brengen van de klantverwachting en vervolgens meten hiervan. Dus richten op wat de klant wil in het begin van het proces (customer expectations)

Het adviseren van organisaties bij het verbeteren van de klantgerichtheid, bijvoorbeeld door het omzetten van bevindingen uit eerdere onderzoeken naar concrete acties en verbeterplannen (customer focus).

De klant en al haar medewerkers het klantproces laten beleven en in samenwerking met klanten laten verbeteren d.m.v. het opzetten en begeleiden van een customer journey.

Welke mogelijkheden zijn er om stappen te zetten richting een meer klantgerichte organisatie?
Zijn uw klantendoelen helder en bekend? Laat uw organisatie eens onder de loep nemen.
Zijn er afspraken gemaakt over omgang met klanten?
Weten de medewerkers welk klantgericht gedrag u van hen verwacht?
Heeft u goed in beeld wat uw klanten van u verwachten?
Hoe zit het met de klantgerichtheid van uw organisatie?

Vooraf aan de klant vragen waar hij blij van wordt, wat hij verwacht en dit toetsen op de eigen dienstverlening. Dit in plaats van (alleen) achteraf meten, waardoor het moeilijk wordt om tijdig bij te sturen.
Doordat u aan de klant vraagt wat hij belangrijk vindt en hem laat meedenken met wat er beter kan in uw organisatie, vergroot u de betrokkenheid van de klant bij uw organisatie en daarmee de loyaliteit.

Hoe zit het met de klantgerichtheid van uw organisatie. Weten de medewerkers welk klantgericht gedrag u van hen verwacht? Zijn er afspraken gemaakt over omgang met klanten? Zijn uw klantendoelen helder en bekend?
Laat uw organisatie eens onder de loep nemen. Welke mogelijkheden zijn er om met een aantal quick wins stappen te zetten richting een klantgerichtere organisatie?

Om een customer journey succesvol te laten zijn is het cruciaal om naast klanten ook medewerkers van alle afdelingen binnen uw organisatie te betrekken bij dit traject. Begrip leidt tot betrokkenheid en vertrouwen en dat leidt tot passie en gedrevenheid en daarmee klantgericht gedrag in uw hele organisatie.
De customer journey is de ultieme tool m.b.t. continu verbeteren.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search