Customer Focus

Klanttevredenheid is de basis voor succes van een onderneming, zonder tevreden klanten geen toekomst. Vandaar ook de ruime mogelijkheden die er zijn om een klanttevredenheidsonderzoek uit te (laten) voeren.
Gezien het groot aantal bestaande aanbieders bieden wij dit zelf niet aan, wel kunnen wij u adviseren bij het laten uitvoeren van uw onderzoeken, onder andere door het formuleren van de vraagstelling, bepalen van de steekproef of geven van presentaties over klantgericht gedrag.

Wellicht heeft u recent een onderzoek laten uitvoeren. Wat heeft u gedaan met de uitkomsten en adviezen? Helaas blijft het, in de praktijk, bij veel organisaties, vaak haperen in de opvolging. Laat uw organisatie eens onder de loep nemen. Met een organisatiescan kunnen we relatief snel een overzicht geven van de mogelijkheden die er zijn om bijvoorbeeld met een aantal quick wins al stappen te zetten richting een klantgerichtere organisatie.

U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan:

  • Training klantgerichtheid
  • Audit van uw klantgerichte processen
  • Analyseren en implementeren van verbeteringen naar aanleiding van eerdere onderzoeken
  • Diepte interviews bij uw klanten
  • Verbetervoorstellen uitwerken n.a.v. de uitkomsten van eerdere klanttevredenheidsonderzoeken
  • Advies m.b.t. onderzoeksmethodieken
focus
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search